In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden. Moge Allah zegeningen en vrede schenken aan onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.

Vervolgens,

Deze site staat geheel in het teken van de werken van de edele Shaykh Salih b. Fawzan al-Fawzan – moge Allah hem beschermen – . Deze grote geleerde is bij velen bekend, maar voor degenen die hem niet kennen: Hij is lid van het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en het geven van religieuze oordelen alsook lid van het Comité der Grote geleerden in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië. Daarnaast geeft hij lessen in Riyad en is hij de auteur van vele profijtvolle boeken. In het licht daarvan zagen wij het als een goede zaak om zijn vertaalde werken in de Nederlandse taal te verzamelen in een website, zodat men ook in Nederland & Belgie kan profiteren van de inspanningen die hij (heeft) verricht op het gebied van de uitnodiging naar de Islam volgens het begrip van de Vrome Voorgangers. Voor wie een uitgebreide biografie van de Shaykh wenst te lezen verwijzen wij naar de volgende link:

https://www.alfawzan.nl/over-de-shaykh/

De vertalingen zijn (tenzij anders vermeld) afkomstig van de broeders Youssef Aboe Safiyyah (http://www.ahloelhadieth.nl/) en Abu Junayd Isa b. Antonius (www.al-hikmah.nl). Zij hebben een aantal jaar gestudeerd in Mekka aan de Universiteit van Umm al-Qura en hebben daarnaast geprofiteerd van de lessen van de geleerden die in Mekka woonachtig zijn (of waren) zoals onder anderen:

• Shaykh Mohammed ibn Ali ibn Adam al-Itiobi
• Shaykh Rabi’ ibn Hadi al-Madkhali
• Shaykh Wasiyullah Abbas
• Shaykh Mohammed ibn ‘Umar Bazmul
• Shaykh Yahya al-Mudarris
• Shaykh Abd ar-Rahman al-‘Ajlan

(moge Allah hen allen beschermen)

Wij hopen dat deze site een bijdrage zal leveren aan het verspreiden van de authentieke boodschap van de islam. Mocht iemand enige op- of aanmerkingen hebben ten aanzien van de site, gelieve dan een email te sturen.