Home E-boeken

E-boeken

Download hier gratis e-boeken van de Shaykh in pdf-formaat.

Het spotten met de religie van Allah, het bekritiseren van de religie of het bekritiseren van bevelen of handelingen van gehoorzaamheid, is afvalligheid van de religie van islam! Zo ook het bekritiseren van praktiserende moslims, de gelovigen, de geleerden en de mensen van het goede, dit allen valt onder...
Dit boek geeft een beknopte uitleg van de twee geloofsgetuigenissen. De twee geloofsgetuigenissen (ash-Shahādatān) vormen gezamenlijk de eerste van de vijf zuilen van de Islam. Hiermee treedt een persoon de Islam binnen. Het is daarom van het grootste belang om goed te beseffen wat deze getuigenissen omvatten. Het verkeerd...
Dit is de Nederlandse vertaling van Sharḥ maʿnā aṭ-Ṭāghūt (Uitleg van de betekenis van aṭ-Ṭāghūt). De tekst die in dit boekje wordt uitgelegd is de verhandeling Maʿnā aṭ-Ṭāghūt (De betekenis van aṭ-Ṭāghūt), die is geschreven door de grote geleerde en hervormer in de landen van Najd, Shaykh al-Islām Muḥammad...
De mensen - zowel de Arabieren als de niet-Arabieren, de Mensen van het Boek en de ongeletterden - waren vóór de zending van Mohammed صلى الله عليه وسلم verdeeld en in conflict met elkaar. Zij hadden geschillen over hun aanbidding, hun politieke aangelegenheden en hun opvattingen. De meesten van...
Want tauwhied is het fundament waarop de religie gebouwd is. Wanneer tauwhied wordt verwezenlijkt, dan kan daar op gebouwd worden. Zoals dit het geval is bij de fundamenten van huizen en gebouwen. Want de gebouwen krijgen eerst een fundament. Vervolgens wordt er bovenop gebouwd. Er is dus geen gebouw...
Het is aan ons om onze kinderen te beschermen en om een les te trekken uit hetgeen heeft plaatsgevonden. Het is genoeg geweest met nalatigheid en luiheid. Wij dienen onze kinderen bij de hand te nemen en te beschermen tegen de ondergang, en hen op te voeden op het...
Er is geen twijfel over mogelijk dat de jongeren het fundament zijn in het opbouwen van de mensheid waar de oemmah (gemeenschap, natie, groep etc.) op zal steunen. Zij (i.e. de jongeren) zijn de opkomelingen die de verantwoordelijkheid zullen overnemen na hun ouders. En de jongeren hebben lichamelijk vermogen,...
Eén van de regels omtrent djoemoe`ah betreft degene die de moskee binnentreedt terwijl de iemaam aan het preken is. Hij dient niet te gaan zitten totdat hij 2 rak`as bidt. Hij dient deze 2 rak`ahs kort te houden volgens de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم):...
In dit boekje legt Shaych Saalih al-Fawzaan (hafidhahoellah) uit wat de middelen zijn die zorgen voor de redding van de oemmah. Hij behandelt o.a. de volgende middelen: - Het luisteren naar- en het gehoorzamen van de Islamitische regeringsleider. - Het vasthouden aan het Boek van Allah en de Soennah - Het goede...

Nieuw