Home Al-Manhaj Pagina 5

Al-Manhaj

Al-Manhaj | المنهج | Methodiek

Advies aan de beginnende studenten van kennis dat zij kennis opdoen...

In geloofsovertuiging, kennis en advisering, en dat zij beginnen met de kleine (profijtvolle) boekjes en een vaststelling van het juiste begrip over de persoon...

Uitnodigers aan de poorten van het Hellevuur

De eminente geleerde Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan werd gevraagd in al-Moentaqaa (1/320): “Waarlijk, er zijn velen die zich in deze dagen toeschrijven aan de...

Nodig uit naar Allaah met zekere kennis

Dus de onwetende is niet geschikt om een uitnodiger te zijn. Allaah, de Meest Verhevene, zegt tegen Zijn Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): {Zeg...

De uitnodiger (naar Allah) dient prioriteiten te stellen

Shaych Saalih al-Fawzaan (حفظه الله) zegt het volgende: “…Tevens van de methodologie van het uitnodigen naar Allah is het stellen van prioriteiten. Daarmee bedoelende,...

Laat onenigheden en verdeeldheid achterwege!

Allah (تعالى) zegt: "Voorwaar, deze oemmah (godsdienst) is één godsdienst en Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij daarom." In dit edele vers en...

De zwakte en achtergesteldheid vandaag de dag van de islamitische oemmah...

Vraag: Is het zo dat hetgeen waar de islamitische oemmah mee is getroffen aan zwakte en achtergesteldheid komt doordat de zuivere tauwhied niet wordt...

Standvastigheid in tijden van Fitan

Vraag: Wat zijn de hulpmiddelen in deze tijd om standvastigheid te krijgen op de religie gezien de golf aan fitan (rampspoeden) die de oemmah...

Het gaat echter om de waarheid!

Grootgeleerde Shaych Saalih al-Fawzaan zei het volgende: Wanneer wij sommige mensen van kennis (geleerden) en deugdzame mensen weerleggen, dan betekent dit niet dat wij...

Nieuw