Home Al-Fiqh As-Siyam

As-Siyam

As-Siyam | الصيام | Vasten

As-Siyam: Taalkundig: Onthouding/weerhouding. Wettelijk: Het onthouden van eten, drinken en de rest van de zaken die het vasten verbreken, met intentie, vanaf het aanbreken van de ochtendgloren tot aan de zonsondergang.

[Salih al-Fawzan, Ash-Sharh al-Mukhtasar ‘ala Zad al-Mustaqni’  2 (Riyad 1424) 339-340.]

Het vasten voor degene die aan suikerziekte lijdt

Vraag: (Hoe zit het met) degene die suikerziekte heeft in ramadan? Antwoord: Degene die suikerziekte heeft en niet in staat is om te vasten...

Etensresten tussen de tanden, verbreekt dit het vasten?

Vraag: Wanneer er etensresten overblijven tussen de tanden van de vastende, valt dit onder de zaken die het vasten verbreken wanneer de vastende dit...

De Regelgeving betreffende Natte Dromen tijdens de Ramadaan

Vraag: Als iemand die vast een natte droom heeft gedurende een dag van de Ramadaan, verbreekt dit dan zijn vasten of niet, en moet...

Het gebruik van tandpasta tijdens het vasten

Vraag: Is het toegestaan voor iemand die vast, om tandpasta gedurende die dag te gebruiken? Antwoord: Het is toegestaan voor iemand die vast, om...

De Iemaam berispte mij omdat ik Parfum gebruikte tijdens het Vasten

Vraag: Ik deed vlak voor het Dhor (middag) gebed tijdens de Ramadaan wat parfum op mezelf en toen ik de moskee binnen kwam, berispte...

Advies voor de moslims met betrekking tot de komst van Ramadaan

Vraag: Wat is uw advies voor de moslims met betrekking tot de komst van de maand Ramadaan? Moge Allah u beschermen. Antwoord: Het is...

Aantal zaken die verboden zijn voor de vastende maar het vasten...

Shaykh Salih b. Fawzan zei het volgende: Er zijn een aantal zaken die verboden zijn voor de vastende maar het vasten (zelf) niet verbreken....

Het begin van het vasten mag niet gebaseerd zijn op astronomische...

Shaykh Salih b. Fawzan zei het volgende: En het is niet toegestaan om te vasten gebaseerd op astronomische berekeningen. Want dit is iets wat...

De toestand van de Selef tijdens Ramadaan

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Wa `alaykoem salaam wa rahmatoellaahi wa barakatoehoe. Moge Allah u zegenen en hetgeen zegenen waar...

Nieuw