Home Al-'Aqida Al-Wala wa-l-Bara

Al-Wala wa-l-Bara

Al-Wala wa-l-Bara | الولاء والبراء | Loyaliteit en vijandigheid

Tot de fundamenten van de islamitische geloofsleer behoort dat het verplicht is voor elke moslim die deze geloofsovertuiging aanhangt om loyaliteit te tonen jegens diens volgelingen en vijandigheid te tonen jegens diens vijanden. Hij dient te houden van de volgelingen van at-Tawhid en al-Ikhlas en loyaliteit jegens hen te tonen, en de volgelingen van ash-Shirk te haten en vijandigheid jegens hen te tonen. Dat behoort tot de Religie van Ibrahim en degenen die met hem zijn.

[Salih al-Fawzan, Al-Wala wa-l-Bara fi-l-Islam (Riyad 1423) 5.]

Een vrouw die uit liefde voor haar man zegt: ‟Ik kan...

Vraag: Weledele geleerde, moge Allah u succes schenken. De vragensteller zegt: Een vrouw die uit liefde voor haar man zegt dat zij niet kan...

Nieuw