Home Al-'Aqida Al-Bida' wa-l-Firaq

Al-Bida' wa-l-Firaq

Al-Bida’ wa-l-Firaq | البدع والفرق | Innovaties en sekten

Alleen een Khārijī prijst de Khawārij

Vraag: Wat is het standpunt omtrent degene die de Khawārij prijst, hen verdedigt en hen beschrijft als vredestichters, of hij zwijgt over hun innovaties en hun...

De kwestie van al-Īmān en de dwaling van al-Irjāʾ

Een uitgebreid artikel dat ingaat op de kwestie van al-Īmān, de dwaling van al-Irjāʾ en het verkeerde begrip met betrekking tot Takfīr en met betrekking tot het regeren...

Het ongelovig verklaren van de Muʿtazila en de Ashāʿira

Vraag: Is degene die de Eigenschappen van Allah, de Verhevene, ontkent ongelovig? Waarom verklaarden de Salaf de Muʿtazila en de Ashāʿira niet ongelovig? ...

Vragen en antwoorden over de Khawarij

Een selectie vragen omtrent de Khawarij:  

Het zeggen van djoemoe`ah moebaarakah (gezegend vrijdag)

Vraag: Wat is het oordeel over de uitspraak “djoemoe`ah moebaarakah” welk een moslim tegen een andere moslim zegt iedere vrijdag door middel van sms’jes...

Is het toegestaan om innovaties onder te verdelen in goede en...

Vraag: Wat is de regelgeving omtrent het onderverdelen van de bid´ah (innovatie) in goede en slechte innovaties? Is deze onderverdeling correct voor degene die...

Nieuw