Home Al-'Aqida

Al-'Aqida

Al-‘Aqida | العقيدة | Geloofsleer

Al-‘Aqida: Taalkundig: Afgeleid van al-‘Aqd, d.w.z. het vastbinden van iets. ‘Ik geloof zo en zo’ betekent: Ik heb het hart en het bewustzijn er aan vastgebonden. Al-‘Aqida is datgene waarin de mens gelooft. Men zegt: ‘Hij heeft een goede ‘Aqida.’ Wat inhoudt: Vrij van twijfel. En al-‘Aqida is een handeling van het hart. Het is het geloof en de bevestiging van iets middels het hart. Wettelijk: Het geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, het geloof in de Voorbeschikking, het goede en het slechte ervan.

[Salih al-Fawzan, ‘Aqidatu-t-Tawhid (Riyad 1434) 9.]

Het gebruiken van wierook om de Satan te verdrijven?

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd: De vragensteller zegt: Sommige mensen gebruiken Jawi (benzoë) wierook in hun huis. Zij zeggen dat dit...

Introductie in de geloofsleer van Taqī ad-Dīn al-Maqrīzī

Klik op de onderstaande knop om het artikel te lezen:

Wat is de betekenis van aṭ-Ṭāghūt?

Klik op de onderstaande knop om het artikel te lezen:

De betekenis van al-Islām

Klik op de onderstaande knop om het artikel te lezen:

Een introductie op de Geloofsleer van Abū Jaʿfar aṭ-Ṭaḥāwī

Een artikel ter introductie van de geweldige verhandeling genaamd Al-ʿAqīda aṭ-Ṭaḥāwīyya over de geloofsleer van Ahl as-Sunna wa-l-Jamāʿa.      

Een introductie op de Muqaddima van Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

Een artikel ter introductie op de geweldige verhandeling genaamd de Muqaddima van Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī over de geloofsleer van Ahl as-Sunna wa-l-Jama'a. ...

Alleen een Khārijī prijst de Khawārij

Vraag: Wat is het standpunt omtrent degene die de Khawārij prijst, hen verdedigt en hen beschrijft als vredestichters, of hij zwijgt over hun innovaties en hun...

De manieren om een leider aan te stellen in de Islam

Een kort artikel waarin de vier manieren worden opgesomd om een leider aan te stellen in de Islam en een kritiek wordt gegeven op het...

De kwestie van al-Īmān en de dwaling van al-Irjāʾ

Een uitgebreid artikel dat ingaat op de kwestie van al-Īmān, de dwaling van al-Irjāʾ en het verkeerde begrip met betrekking tot Takfīr en met betrekking tot het regeren...

Het ongelovig verklaren van de Muʿtazila en de Ashāʿira

Vraag: Is degene die de Eigenschappen van Allah, de Verhevene, ontkent ongelovig? Waarom verklaarden de Salaf de Muʿtazila en de Ashāʿira niet ongelovig? ...

Nieuw