Het bespotten van de religie

Het spotten met de religie van Allah, het bekritiseren van de religie of het bekritiseren van bevelen of handelingen van gehoorzaamheid, is afvalligheid van de religie van islam! Zo ook het bekritiseren van praktiserende moslims, de gelovigen, de geleerden en de mensen van het goede, dit allen valt onder dit gevaarlijk hoofdstuk (d.w.z. afvalligheid).

Download hier