De twee geloofsgetuigenissen

Dit boek geeft een beknopte uitleg van de twee geloofsgetuigenissen. De twee geloofsgetuigenissen (ash-Shahādatān) vormen gezamenlijk de eerste van de vijf zuilen van de Islam. Hiermee treedt een persoon de Islam binnen. Het is daarom van het grootste belang om goed te beseffen wat deze getuigenissen omvatten. Het verkeerd begrijpen van de twee geloofsgetuigenissen kan desastreuse gevolgen hebben voor individuen en gemeenschappen. De hier volgende vertaling is genomen uit het boek ʿAqīdat at-Tawḥīd, geschreven door de grootgeleerde Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān – moge Allah hem beschermen -. Het is geschreven in een heldere en gemakkelijk te begrijpen stijl waarbij puntsgewijs de belangrijkste kwesties met betrekking tot de twee geloofsgetuigenissen aan bod zullen komen.

Download hier