De kwestie van verdeeldheid en opsplitsingen

Vraag: Wij komen uit Groot-Brittannië en wij zien dat een geweldige Fitna zich heeft verspreid. De oorsprong van deze Fitna is een probleem die is ontstaan tussen twee Shaykhs. Wij zien twee groepen moslims, één groep is met de ene Shaykh en de andere groep is met een andere Shaykh?

Antwoord: Dit is niet alleen in Londen. Dit is zelfs bij ons, deze kwestie van verdeeldheid en opsplitsingen. De een botst met de ander. Dit is een Fitna (beproeving, rampspoed). Ik vraag Allah om de moslims hier van te behoeden. De studenten van kennis dienen elkaar onderling te adviseren, zich met elkaar te verzoenen, de gelederen te sluiten, en elkaar te helpen in het goede en in godsvrucht.

Deze verdeeldheid is afkomstig van de Satan en zijn helpers. Er zijn uitnodigers naar dwaling die infiltreren. Zij roepen de jongeren op tot deze zaken. Zij verspreiden het onder de jongeren zodat er gebeurt wat er is gebeurd of erger. De studenten van de kennis moeten elkaar onderling adviseren en samenwerken en zich met elkaar verzoenen wanneer er tussen hen miscommunicatie en onbegrip is ontstaan.

Bron: Sharḥ Manẓūmat al-Iḥsāʾī, 02-04-1434 AH, minuut 79:24-80:28 (https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14367)