Hun voornaamste bezigheid is het zoeken naar de fouten van de Mashāyikh en de uitnodigers

Vraag: Er is een groep die zichzelf de groep van Al-Jarḥ wa-t-taʿdīl (het misprijzen en het prijzen) of As-Salafiyīn noemt. Hun voornaamste bezigheid is het zoeken naar de fouten van de Mashāyikh en de uitnodigers, waarna zij hen vervolgens tot innoveerder verklaren en voor hen waarschuwen?

Antwoord: Al-Jarḥ wa-t-taʿdīl is bij de Muḥaddithīn (ḥadīth-geleerden). Het behoort tot de wetenschap van Al-Isnād (de keten van overleveraars). Wat betreft het spreken over de mensen, dit is geen Jarḥ wa Taʿdīl, dit is roddel en laster. Zij dienen dus berouw te tonen bij Allah عز وجل en deze handeling te laten. Zij dienen zichzelf eerst te zuiveren voordat zij gaan zoeken naar de tekortkomingen van de mensen.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Bron: http://saif.af.org.sa/ar/node/883