Advies voor de uitnodigers naar Allah in het Westen

Vraag:

Wat is uw advies voor de uitnodigers naar Allah, de Verhevene, in het Westen?

Antwoord:

Dat zij uitnodigen naar de Weg van hun Heer zoals Allah hen heeft bevolen met Zijn Uitspraak:

Nodig uit tot de Weg van jouw Heer met wijsheid en goed onderricht en discussieer met hen op de beste wijze. [Sura an-Nahl (16): 125]

Dus zij dienen de mensen in het algemeen uit te nodigen naar de Religie van Allah – Hoog en Verheven is Hij – . Zij dienen de ongelovigen uit te nodigen naar het binnentreden van de islam en aan hen de voordelen ervan te verduidelijken. Ze dienen de zondige moslims uit te nodigen naar het verrichten van berouw en de onwetende moslims te verduidelijken welke fouten zij maken in hun geloofsleer en hun aanbidding. Dit alles behoort tot de uitnodiging naar Allah – Hoog en Verheven is Hij -. De uitnodiging naar Allah is niet beperkt tot de ongelovigen. De moslims worden ook uitgenodigd naar Allah. Zij hebben behoefte hieraan, aan vermaning, onderwijs en waarschuwing.

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/16119