Het zweren bij Allah om een goede daad te verrichten wanneer Hij iets vergemakkelijkt

Vraag:

Een zuster uit Groot –Brittannië zwoor bij Allah om iedere maandag en donderdag te vasten wanneer Hij (Allah) datgene wat zij wenste vergemakkelijkt. Vervolgens werd datgene wat zij wilde door Allah vergemakkelijkt. Nu is zij niet in staat om te vasten en kan zij haar gelofte niet nakomen vanwege het huishouden en haar kleine kinderen. Wat dient zij te doen?

Antwoord:

Zij is verplicht om haar gelofte die zij bij Allah heeft afgelegd na te komen vanwege de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم):

“Degene die zweert om Allah te gehoorzamen die dient dit uit te voeren.”[1]

Het vasten is een gehoorzaamheid en handeling van aanbidding. Zij is dus verplicht om haar gelofte na te komen. Allah (جل و علا) zegt:

“Zij (zijn degenen) die hun geloften vervullen en zij vrezen een dag waarvan het kwaad wijdverspreid zal zijn.” [Al-Insaan(76):7]

Allah (جل و علا) zegt ook:

“(Laat hen) hun geloften nakomen.” [Al-Hadj(22):29]

Het nakomen van een gelofte is dus verplicht wanneer dit een gelofte van gehoorzaamheid is, ook al is dit zwaar voor haar vanwege haar kinderen en het huishouden. Zij dient te vasten en de moeilijkheid te verdragen.

Bron: Mas`oeliyyat al-`Oelama wad-Doe`aat (De verantwoordelijkheid van de geleerden en uitnodigers), blz 42.

[1] Sahieh al-Boechaarie (6696).