Waarom zijn de geleerden soms stil over bepaalde zaken?

Vraag:

We horen van sommige studenten van kennis dat zij soms de geleerden bekritiseren over het feit dat geleerden zwijgen bij bepaalde gebeurtenissen of bepaalde rampen. Wat is uw commentaar hierop o weledele shaych?

Antwoord:

Soms is het zwijgen van algemeen belang (maslaha). En soms is het spreken van algemeen belang. De geleerden nemen het algemeen belang en het afwenden van schadelijke zaken in acht.

Zij spreken alleen wanneer dit van nut is en profijt brengt. En zij zijn stil wanneer het beter is om stil te zijn.

De geleerden (in de correcte betekenis) zwijgen niet behalve wanneer het zwijgen op zijn plek is. En zij spreken niet behalve wanneer hun woorden op hun plek zijn.

En het is niet gewenst voor één ieder om te spreken wanneer bepaalde zaken plaatsvinden. Echter dienen deze zaken te worden overgedragen aan de mensen van kennis, opinieleiders en besluitnemers.

Zoals Allah (جل و علا) zegt:

En als er een zaak tot hen komt waarbij het openbaar geding op het spel staat, van vrede of van angst, dan maken ze het bekend (onder de mensen). Hadden zij de zaak maar gerefereerd aan de Boodschapper of zij die boven hen in gezag zijn geplaatst van onder hen, dan zouden de werkelijke onderzoekers het zeker (direct) van hen begrepen hebben.” [an-Nisaa(4):83]

De zaken die dus te maken hebben met de belangen van de moslims en de oemmah worden alleen op zich genomen door de mensen van ahl al-hil wal-`aqd[1] en de mensen van kennis en inzicht. Degenen die correcte oplossingen bieden.

Echter dat één ieder die komt en deze zaken op zich neemt, dit brengt schade aan de moslims en valt onder angstmakerij. Dit zorgt ook niet voor een oplossing voor de moslims.

Zo ook kunnen dit geheime zaken zijn die in het geheim opgelost dienen te worden en niet in het openbaar. De oplossing is dat dit in het geheim plaatsvindt door de juiste middelen te nemen.

Deze zaken hebben dus zorgvuldigheid nodig en wijsheid.

Het is een plicht voor de gewone mensen om in deze zaken terug te keren naar de mensen van kennis, opinieleiders en de mensen van inzicht.

Bron: http://safeshare.tv/w/SPlGnlvyLG 

 


[1] Voetnoot vertaler: dit zijn degenen die een besluit kunnen nemen zoals de regeringsleiders, geleerden, rechters, etc.