Het uitnodigen van de ongelovigen voor een feestmaal

Vraag:

Ik heb een buurman die christen is. Is het voor mij toegestaan om hem uit te nodigen naar een feestmaal waarbij ik ook mijn naasten bij heb uitgenodigd? Dit om hem de situatie te laten zien van de moslims, hun sterke band (met elkaar) en hun familiebanden.

Antwoord:

Hier is niets mis mee, om een ongelovige uit te nodigen om een maaltijd te eten, en om zijn uitnodiging te accepteren als hij je uitnodigt om een maaltijd te eten. Vooral omdat het je buurman is.  In de hoop dat hij de Islaam accepteert.

Deze kwestie (het eten van een maaltijd en een uitnodiging accepteren) valt niet onder het helpen van de ongelovigen tegen de gelovigen. Echter dit valt onder wereldse handelingen. En het kan een manier zijn tot het uitnodigen naar de Islaam. En in het bijzonder heeft de buur een recht, ook al is hij ongelovig.

Allah (جل و علا) heeft gezegd:

En wees goed tegenover de ouders, familieleden, wezen, de behoeftigen, de buren die verwanten zijn, de buren die vreemdelingen zijn, de vriend die aan je zijde staat en de reiziger. [al-Nisaa (4): 36]

De buren zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

1: De buur die drie rechten heeft. Dat is de buur die moslim is en een bloedverwantschap heeft (familie). Hij heeft de volgende rechten:

–          Familie recht
–          Recht van de buur
–          Recht van de Islaam

2: De buur die twee rechten heeft: Dat is de buur die moslim is maar geen bloedverwantschap heeft. Hij heeft de volgende rechten:

–          Recht van de Islaam
–          Recht van de buur

3: En de buur die maar één recht heeft. En dat is de buur die ongelovig is: Hij heeft het volgende recht:

–          Recht van de buur

En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم) , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Bron: Asbaab nadjaat al-oemmah (middelen die zorgen voor de redding van de oemmah (gemeenschap)), blz 50.