Op die Dag zullen wij de ongelovigen uitlachen!

Shaych Saalih al-Fawzaan (حفظه الله) zegt het volgende:

Vervolgens verduidelijkt Allah (سبحانه و تعالى) het gevolg:

Maar op deze Dag (Dag der Opstanding) zullen degenen die geloven lachen om de ongelovigen.” [al-Moetaffifien(83):34]

Op de Dag der Opstanding zullen de ongelovigen zich bevinden in bestraffing en vernedering en de moslims zullen zich bevinden in verering, verheffing en in het paradijs.

Zij zullen vanuit het paradijs naar de ongelovigen kijken terwijl zij (de ongelovigen) zich bevinden in het hellevuur waarin zij gekweld worden. Zij zullen ter bestraffing en ter vergelding worden uitgelachen:

Maar op deze Dag (Dag der Opstanding) zullen degenen die geloven lachen om de ongelovigen.” [al-Moetaffifien(83):34]

Zoals de ongelovigen de moslims uitlachtte in het wereldse leven, zo zullen de moslims op de Dag der Opstanding de ongelovigen uitlachen terwijl zij zich in het hellevuur bevinden.

Op rustbanken kijken zij toe.” [al-Moetaffifien(83):35]

Zij (de moslims) zullen naar hen kijken vanuit hun verhoogde kamers in het paradijs op verhoogde zetels. Zij zullen kijken naar de ongelovigen en hun vijanden die hen in het wereldse leven hadden geschaad en hen lastig vielen. Zij kijken naar hen vanuit verhoogde kamers en vanuit schitterende zetels terwijl zij zich in het hellevuur bevinden waarin zij worden gekweld en vernederd, en lachen hen dan uit.

Worden de ongelovigen niet (volledig) vergolden vanwege dat wat zij deden?” [al-Moetaffifien(83):36]

Ja! De ongelovigen zijn reeds vergolden voor hun handelingen!

Bron: al-Istihzaa bi Dien, blz 21-22.