Is het toegestaan om innovaties onder te verdelen in goede en slechte innovaties?

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het onderverdelen van de bid´ah (innovatie) in goede en slechte innovaties? Is deze onderverdeling correct voor degene die dit zegt en daarbij als bewijs de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم) gebruikt: (“degene die in de islaam een goede soennah invoert …”), en de uitspraak van ‘Omar gebruikt: (“wat een begunstigde innovatie is dit…”).

Graag zouden wij een verduidelijking hieromtrent willen. Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Degene die deze onderverdeling maakt heeft hier geen bewijs voor want alle innovaties zijn slecht. Dit volgens zijn (صلى الله عليه و سلم) uitspraak:

Iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt tot het hellevuur”.[1]

Wat betreft zijn (صلى الله عليه و سلم) uitspraak:

degene die in de islaam een goede soennah invoert …”[2]

De bedoeling hiervan is: “degene die een soennah doet herleven”. Hij (صلى الله عليه و سلم) heeft deze uitspraak gedaan vanwege een daad van een van de metgezellen. Deze metgezel gaf sadaqah[3] ten tijde van een crisisperiode waardoor de mensen hem hierin volgden en ook sadaqaat[4] begonnen te geven.

En wat betreft de uitspraak van ‘Omar (رضي الله عنه): ““wat een begunstigde innovatie is dit…”. Hiermee wordt de taalkundige betekenis bedoelt. ‘Omar (رضي الله عنه) zei dit na het samenbrengen van de mensen achter één iemaam tijdens het tarawieh gebed. En het tarawieh gebed is gezamenlijk en is door de profeet (صلى الله عليه و سلم) reeds vastgesteld want hij (صلى الله عليه و سلم) heeft het een aantal nachten met zijn metgezellen gebeden. Vervolgens is hij hiermee gestopt omdat hij (صلى الله عليه و سلم) angst had dat het verplicht gesteld zou worden. De mensen bleven vanaf toen het tarawieh gebed alleen of in kleine groepjes bidden. ‘Omar (رضي الله عنه) heeft hen vervolgens samengebracht achter één iemaam zoals dit ook plaatsvond ten tijde van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) die ook met hen had gebeden in die aantal nachten. ‘Omar heeft deze soennah doen herleven waarmee hij iets heeft laten herhalen wat reeds opgehouden was. Deze daad van hem wordt dus gezien als een innovatie in de taalkundige betekenis en wordt niet beschouwd als een innovatie in de islamitische termkunde. Want de verboden innovatie is de innovatie die wordt omschreven in de islamitische termkunde. Het is onmogelijk dat ‘Omar noch anderen deze zouden verrichten terwijl zij weten dat de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) hiertegen heeft gewaarschuwd.

Bron: al-Moentaqa min fataawa as-Shaych Saalih al-Fawzaan, deel 1, vraag nr. 94.

 


[1] Overgeleverd door an-Nasaa’ie, volume 3/188-189. Vanuit de overlevering van Djaabir bin ‘Abdoellah. Ook overleverd door Moslim in zijn sahieh, volume 2/592. Vanuit de ovelevering van Djaabir bin ‘Abdoellah zonder vermelding van het laatste gedeelte “en iedere dwaling leidt tot het hellevuur”.

[2] Overgeleverd door Moslim, volume 2/704-705. Vanuit de overlevering van Djaabir bin ‘Abdoellah.

[3] Voetnoot vertaler: sadaqah: aalmoes.

[4] Voetnoot vertaler: sadaqaat: meervoud van sadaqah (aalmoezen).