Uitleg van de betekenis van at-Taghut

Dit is de Nederlandse vertaling van Sharḥ maʿnā aṭ-Ṭāghūt (Uitleg van de betekenis van aṭ-Ṭāghūt). De tekst die in dit boekje wordt uitgelegd is de verhandeling Maʿnā aṭ-Ṭāghūt (De betekenis van aṭ-Ṭāghūt), die is geschreven door de grote geleerde en hervormer in de landen van Najd, Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (1115-1206 AH) – moge Allah hem genadig zijn –…

Download hier